นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท 20 อัพ จำกัด ที่อยู่ 12/50 หมู่ที่ 11 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 เลขทะเบียนนิติบุคคล 0745562009874 ต่อไปที่นี้ให้เรียกว่า “บริษัทฯ”

ผู้ที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ https://20up.net ทางใดทางหนึ่ง ต่อไปนี้ให้เรียกว่า “สมาชิก”

โดยทั้ง 2 ฝ่ายรับรู้และได้ทำความเข้าใจนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ อย่างถี่ถ้วนก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการเก็บข้อมูลและรักษาความเป็นส่วนตัวให้กับลูกค้า ดังนี้

  • บริษัทมีช่องทางการเข้าสู่ระบบเพียง 2 ช่องทางเท่านั้น ได้แก่ Facebook Login และ Google Mail Login
  • เมื่อสมาชิกเข้าสู่ระบบด้วยทางใดทางหนึ่ง หมายถึง สมาชิกได้อ่านและยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทอย่างถี่ถ้วนแล้ว
  • บริษัทฯ สามารถเปิดเผยข้อมูลสมาชิกทั้งหมดให้แก่บริษัทจัดส่ง เพื่อความสะดวกในการจัดส่งสินค้า
  • บริษัทฯ สามารถใช้ข้อมูลสมาชิกทั้งหมดเพื่อกิจกรรมและส่งเสริมการตลาดของบริษัทฯ
  • บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้เป็นความลับ โดยไม่นำไปขาย หรือทำอื่นใดนอกเหนือจากการจัดส่งและส่งเสริมการตลาด
  • สมาชิกสามารถร้องขอให้ลบหรือแก้ไขข้อมูลสมาชิกได้ ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถดำเนินการตาม “ขั้นตอนการลบข้อมูล” (Deletion instruction) โดยสามารถดำเนินการได้ที่นี่

ข้อมูลและจุดประสงค์ที่บริษัทฯจัดเก็บ

ข้อมูลจุดประสงค์
ชื่อจริงจัดส่ง, ส่งเสริมการตลาด
นามสกุลจัดส่ง, ส่งเสริมการตลาด
ชื่อที่แสดงจัดส่ง
อีเมล์ส่งเสริมการตลาด
เบอร์โทรศัพท์จัดส่ง. ส่งเสริมการตลาด
ที่อยู่จัดส่ง
รหัสไปษณีย์จัดส่ง
ชื่อบริษัทจัดส่ง
Facebook idส่งเสริมการตลาด
Google idส่งเสริมการตลาด

นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ อยู่ภายใต้กฏหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

%d bloggers like this: